menu Meny

Hvordan velge riktig lengde på ski og snowboard

Å finne riktig lengde på ski og snowbaord er like viktig som å finne frem til riktig utstyr. Teknikken vil kunne variere på forskjellige lengder, og skigleden vil kunne løftes til nye høyder med utstyr som passer perfekt.

Det vil alltid være individuelle forskjeller, så å lage en oversikt som vi har forsøkt her, er kun ment å fungere som en pekepinn og veileder, ikke som en fasit.

Materialvalg, form, innsving, spenn og generell konstruksjon av produktet, samt kjørestil og vekt på brukeren er alle eksempler på faktorer som vil spille inn på alle de aktuelle kategoriene.


  • Langrenn klassisk: Mange vil si at vekt er mist like viktig som høyde da man skal velge seg langrennski. Dette er for å kunne beholde en viss smøresone under skien. Noen skimodeller kommer og i stive versjoner, da vil det kunne være mulig å ofte gå ned i lengde i forhold til hva som er anbefalt. I skalaen under tar vi utgangspunkt i en mann, med normal kroppsfasong.
  • Langrenn skøyting: Skøyteski er som oftest litt kortere og har en annen stivhet enn klassiskski. Vi anbefaler derfor at man velger en ski som er 5-10 cm lengre enn kroppshøyden din. Dette vil variere ut i fra stivhet på hver enkelt modell.
  • Alpint bakkekjøring: Mange velger kortere ski, med mye innsving og kort radius når de søker en ski til bruk i preparerte løyper. Ved lengre lengde på skiene vil fartstabiliteten ofte øke, så kjørestil vil spille inn her.
  • Alpint frikjøring: Taper og rocker konstruksjon gjør at skiene vil oppleves kortere enn de er, så man kan med fordel gå noe opp i lengde her. Det vil i løs snø ofte være ønskelig med mer flyt og fart, så lengde på skiene vil ofte ha en positiv påvirkning.
  • Snowboard: Den generelle regelen er at et brett skal være 15 til 20 centimeter lavere enn kroppslengden din. Da ender du ofte på et punkt ofte mellom hake og nesetipp. Moderne brett konstrueres ofte mer spesifikt for bruksområde enn tidligere, så stivhet, bredde, innsving og utforming vil ha en større påvirkning enn tidligere og noen fast formel for lengde er vanskeligere å lage.
Høyde (Cm) Ski klassisk Ski skøyting Alpint bakke Alpint frikjøring Snowboard
150 170/175 155 140 150/155 130/135
155 175/180 165 145 155/160 135/140
160 180/185 165/170 150 160/165 140/145
165 185/190 175/180 155 165/170 145/150
170 195/200 180/185 160 170/175 150/155
175 200 185/190 165 175/180 155/160
180 205 190/195 170 180/185 160/165
185 205/210 195 175 185/190 165/170
190 210 195 180 190/195 170/175
195 210 195 185 195/200 0
200 210< 195 190 195/200< 0


Se alle Tips og råd
Lukk
1000,- igjen til fri frakt!
0 av 1000