menu Meny

Bærekraft i Fjellsport

BÆREKRAFT

Fjellsports arbeid mot en mer bærekraftig butikk for tur og friluftsliv

Hva er viktig i Fjellsports bærekraft-arbeide for deg? Personer, grupper, bedrifter eller organisasjoner har ulikt syn på hva som er viktigst og som bør få fokus.
Noen eksempler er:

 • Hvordan pakker vi varene vi sender ut, og hvilken transportløsning bruker vi?
 • Hvordan blir produktene produsert?
 • Hva skjer med de varene vi får i retur?
 • Hva er vårt klimafotavtrykk?
 • Hvordan er vi en del av problemet med tanke på friluftsparadokset?
 • Hvor finner kundene bærekraftige produkter hos oss?
 • Utfordringene er mange og meningene enda flere. Vår holdning er å jobbe aktivt med bærekraft på flere "fronter", sette tydelige mål som vi kan påvirke og å ha fremdrift i arbeidet. Et virkemiddel er å dele hva vi gjør og hvordan det går.

  Vår ambisjon er å ta en ledende bærekraftsrolle i det norske friluftsmarkedet og informere om det vi gjør. Åpenhet er bra. Vi forsøker også å tipse om hva dere kan gjøre dersom dere vil bidra. Bærekraft er en av Fjellsports fire kjerneverdier (de andre tre er kundeopplevelse, samhold og lidenskap) som ligger til grunn for strategi og beslutninger. Dette har vi formulert slik:

  “Vi oppfordrer kundene til å komme seg ut og oppleve det naturen byr på mens vi er bevisste på det ansvaret som følger med. Vi vil legge til rette for at fremtidige generasjoner skal ha de samme mulighetene som oss, og jobber derfor med både kunder, ansatte og leverandører for å sikre at vår felles adferd etterlater et minimalt fotavtrykk.”

  Til dere som deler vårt engasjement for et mer bærekraftig sport og friluftsliv, eller bare er interessert i hva vi på Fjellsport gjør for å bidra til en positiv utvikling, så oppfordrer vi til at følge med på disse sidene hvor vi kommer holde dere oppdatert.

  Vi har delt opp arbeidet i fire pilarer: Internt, Salg, Produkter og Leverandørkjede.
  Under hver pilar finner du arbeidsområder, og under hvert område finner du et eller flere punkter. Punktene er en oversikt over de prosjekter og mål som vi i Fjellsport jobber mot å gjennomføre og oppnå i løpet av 2019. Følg med for å se utviklingen og kom gjerne med innspill! Vi er klare over at det er en lang vei å gå, men vi har trua på at alle tiltak for å bli mer bærekraftige er steg i riktig retning!

  home Internt - Orden i eget hus

 • 100 % Fornybar / resirkulerbar emballasje (pro-tip: vår plastemballasje kan altså resirkuleres)
 • 95 % Sorteringsgrad på vårt totale avfall
 • Opprinnelsesgarantier for egen strøm og serverparker
 • Klimamesterskap for ansatte
 • Initiativ for "Livet på land & i vann" forankret i medarbeiderne
 • Minimum 8.0 medarbeidertilfredshet (skala 1-10)
 • nature_people Salg - En bærekraftig butikk

 • Sette opp en butikk for "Produkter med nytt liv"
 • 1 event med fokus på sirkulærøkonomi
 • Rutine for donasjon av produkter til organisasjoner
 • Prosjektet “Bærekraftig Handelsopplevelse”
 • Papirløs kjøpsprosess
 • Teknisk løsning for sortering / filtrering / søk på miljøkriterier
 • Mer bærekraftige pakkevedlegg
 • Stabilisere returandelen for fottøy & tekstil med en god returløsning
 • Fokus på lønnsomhet etter retur
 • local_offer Produkter - Et sortiment vi kan være stolte av

 • Retningslinjer for bærekraftssortiment definert & kommunisert til leverandører
 • Innhentet standardisert data på produktnivå for sortering på bærekraftskriterier fra 5 av våre største tekstilleverandører
 • Gjennomgå kjemikaliekrav for Fjellsports sortiment
 • Utvalgte signalområder besluttet og en «Blocklist» for innkjøp er skapt og følges
 • share Leverandørkjede - Kontroll og etikk

 • System for risikoanalyse og kontroll
 • Retningslinjer / CoC sendt ut og signert
 • Monitorering av leverandørkjeden
 • Retningslinjer / CoC sendt ut og signert
 • Lukk
  1000,- igjen til fri frakt!
  0 av 1000