KundeserviceReturinfo

NÅ: Sjekk ut rabattstigen vår☀️🪜 Se mer info her!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022 har som formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmennhetens tilgang til informasjon om dette. Fjellsport er forpliktet til å overholde loven og har iverksatt tiltak for å sikre at vi oppfyller kravene.

Etter åpenhetsloven forplikter Fjellsport seg til å:

  1. Utføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden
  2. Redegjøre for denne aktsomhetsvurderingen offentlig
  3. Innsynsrett for «enhver»

Aktsomhetsvurdering

Virksomheten

Fjellsport er Norges ledende friluftsbutikk på nett. Vi tilbyr et bredt vareutvalg, høy kunnskap om det vi selger og god service. Produktene er kjente merkevarer som passer for bruk i Norge - for alle som er interessert i tur og friluft. Fjellsport er eiet av Outnordic Invest AB, som igjen er en del av Egmont-konsernet. Egmonts eier i over 100 år er Egmont Fonden (Egmont H. Petersens Fond), en allmennyttig stiftelse som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår. Fjellsport omsatte i 2021 for 882 millioner NOK og har i overkant av 100 ansatte. Kontor og lager ligger i Sandefjord.

Forankring

Styret i Fjellsport har gitt daglig leder i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset virksomheten. Fjellsport har gjennom Outnordic-konsernet en bærekraftsgruppe som gjennomfører mye av arbeidet i praksis, med Sustainability manager som leder. Dokumentet «Sustainability the Outnordic Way» beskriver våre målsetninger, prioriteringer og status på bærekraftsarbeidet. Leder for kundeservice i Fjellsport følger opp og besvarer henvendelser eksternt.

I Fjellsport har vi krav til våre leverandører («Corporate Social Responsibility and Environmental Requirements») som er en del av våre leverandøravtaler. Vi har også etiske retningslinjer som alle ansatte har signert og forplikter seg til å følge, samt rutine og system for varsling av kritikkverdige forhold via vårt morselskap Egmont.

Vi har en forpliktelse til å ta bærekraft og åpenhet på alvor, ikke minst med bakgrunn i vår interesse for et bærekraftig friluftsliv. Vi publiserer mye av arbeidet vi gjør innenfor dette området på www.fjellsport.no/baerekraft.

Klassifisering og risikovurdering av leverandører

Fjellsport har foretatt en vurdering av våre leverandører ut i fra geografi, størrelse, type og risiko. Leverandørkjeden for både sportsutstyr og tekstil/fottøy klassifiseres av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) som høyrisiko, blant annet fordi produksjonslandene som regel befinner seg i fremvoksende økonomier i Asia. Fjellsport selger i hovedsak svært kjente merkevarer som legger stor vekt på menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt miljøvern og bærekraft. Her har Fjellsport dialog med salgskontorer eller distributører og sjeldent er involvert i produksjon eller produktutvikling. Vi har derfor høyest prioritert arbeidet med våre egne merkevarer («Own Brand/Private label») hvor vi har direkte kontakt med fabrikkene.

Av Fjellsport 100 største leverandører i 2022 er 71 norske, 12 i EU/UK og 17 i Asia. Varene er med stor sannsynlighet opprinnelig produsert i Asia av omtrent samtlige leverandører, siden den regionen for alle praktiske formål er hovedleverandør til verdensmarkedet innenfor sport og friluftsliv. Fjellsports direkte asiatiske leverandører er i all hovedsak kinesiske. Vi publiserer åpne fabrikklister for våre egne varemerker innenfor tekstil og fottøy, som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Outnordic-konsernet er medlem i Amfori BSCI og vi gjennomfører sosiale inspeksjoner på fabrikkene som produserer våre egne merkevarer, basert på Amfori BSCI sin «code of conduct».

Oppfølging av resultater

Basert på rapporter, innspill og inspeksjoner vil det settes i gang tiltak for å forbedre situasjonen, samt redusere eller fjerne risiko. Dette kan gjøres på ulike måter, alt fra korrigerende tiltak som informasjon, endringer i bestilling og andre påvirkninger – til å avslutte samarbeid.

Årets aktsomhetsvurderinger overfor våre direkte produsenter viser ingen større funn av problemer. Samtidig er vi fullstendig klar over at det er risiko på flere områder, som vi er nødt til å jobbe kontinuerlig med fremover for å håndtere på best mulig måte. Arbeidet med våre egne varemerker og oppfølging av fabrikkene deres vil fremdeles være viktig, samtidig som vi også øker fokuset på indirekte produsenter fremover.

Kontaktinformasjon

Dersom du har noen spørsmål til oss om dette, kan du sende en e-post til [email protected]. Responstid på forespørsler er maksimalt 3 uker.

Bli medlem!

Få velkomstrabatt, nyheter, tips og råd, bursdagsgave, ordreoversikt, eksklusive tilbud og mer!

Personvernerklæring
Kjøpsvilkår
Cookies